OBESITY- getting personal

ד"ר רות בירק , מרצה בכירה, המחלקה לתזונה, הפקולטה למדעי הבריאות, מרכז האוניברסיטאי אריאל

כיום אין ספק כי השמנה נגרמת משילוב של גורמים סביבתיים  וגורמים גנטיים. מחקרים הראו שהמרכיב הגנטי מהווה כ 40-70% מהסיכוי להשמנה. הפולימורפיזמים הגנטיים השונים משפיעים על מנגנונים מרכזיים ופריפריאליים בחילוף החומרים של האדם, כגון מידת היכולת של גופנו לאגור ולחמצן חומצות שומן ופחמימות. תזונה גנטית הינו תחום מולטי-דספלינרי הממפה את ההשפעה של התזונה  והשונות הגנטית האישית  על הסיכוי לפתח מחלות כרוניות (תלויות תזונה), ביניהן השמנה. בבסיס התחום מונחת ההנחה המוכחת שאנשים בעלי שונויות גנטיות ספציפיות מושפעים יותר או פחות מגורמים תזונתיים. זיהוי הגנים התורמים לתופעת ההשמנה בכלל האוכלוסייה הוא בעל חשיבות רבה ועשוי לאפשר בעתיד מתן המלצות  תזונתיות ותרופתיות פרטניות יותר על בסיס נטייה גנטית (Personalized medicine and personalized nutrition).

עוד על נושא של הפחתת שומן ב"מצפן התזונתי" של תנובה