NLP – לקרוא אנשים ולהניעם לפעילות

מיקי ברקל – מרצה, מאמן בכיר ומורה מוסמך ל NLP
מנכ”ל מכללת “ NLP לשם שינוי”

בשיטת ה NLP – Neuro-Linguistic Programming  חוקרים כיצד בדיוק השפה (Linguistic) משפיעה על התנהגויות, רגשות ומחשבות (Neuro) ודרך זה גם כיצד לשנות את האוטומטים, הדפוסים וההרגלים (Programming) .
בהרצאה תהיה לנו הזדמנות להבין כיצד המחשבות שלנו מניעות אותנו לפעולה – וכיצד השפה שלנו משפיעה על המחשבות שלנו.
מכיוון שלכל אדם יש את מבנה המחשבות שלו, דפוסי האישיות שלו והפילטרים שלו, על מנת להניע אדם בצורה אפקטיבית עלינו לזהות מהם דפוסי האישיות של האדם שמולנו – ואז נדע כיצד להבנות את השפה שלנו על מנת שנדליק אצלו את המוטיבציה לפעולה. בהרצאה גם נכיר את ארבעת המשחקים אשר מתקיימים בכל אינטראקציה בין שני אנשים ונדע מה לעשות עם כל משחק על מנת שנעביר את המסרים שלנו בצורה אפקטיבית, נימנע ממלכודות תקשורת וניצור מוטיבציה לפעילות.  כערך מוסף, נדע גם לזהות מהם הדפוסים שלנו וכיצד אנו תוקעים או מניעים את עצמנו.