מדדי הגוף השונים והשפעתם על טיפוסים שונים

גב' איריס שמחוני שגב, פסיכולוגית קלינית

ההרצאה התייחסה לאופני העיכול הנפשי השונים של כלים שאמורים לתמוך באינטראקציה הטיפולית של הדיאטנית והפונה. המצע המורכב של הציפיות וההקשרים ששמות מדדים שונים, המתארים מצב ותנועה מתוכו, יוצרים ועל ההקשר של חווית ההימדדות באמצעים שונים.
ננסה להגביר את תשומת הלב לאופני חוויה שונים של אנשים שהינם בחלקם מצביים, וחלקם קשורים להתקבעות של דפוסי פרשנות של יחסים – למשל: צורך, למידה, רצון בהולכה, מאבקי כוח והיכולת להתמודד איתם באופן מועיל בדרך לחבירה המאפשרת שינוי.