המטופל הבריאטרי: העמדה הטיפולית היעילה לקידום התנהגות מעודדת בריאות

ד"ר דלית ויסמן – PhD, RD –   טפול קוגניטיבי התנהגותי אינטגרטיבי ללא-דיאטה באכילה רגשית. המרכז לבריאות הנפש ע"ש בריל מחוז ת"א-יפו
איזו עמדה טיפולית מסתמנת כיעילה מול המטופל הבריאטרי בניסיון להניע אותו להתנהגות מעודדת בריאות,  למשל: נטילה עקבית של תוסף תזונה?

מה ידוע על היענותם של מנותחים בריאטרים להמלצות התיסוף התזונתי?

מה אפשר ללמוד מתאוריות הלמידה החברתית (social cognition models) בהקשר של קידום התנהגות בריאותית למשל –  נטילת תוסף תזונה באוכלוסיה זו?

מה יכול להסביר את הפער בין כוונות להתנהגות?

איזו עמדה מסתמנת כמסייעת לאוכלוסיה זו בהטמעה של התנהגויות אכילה והמלצות תזונתיות מקדמות בריאות?

ההרצאה תעסוק בשאלות הללו ותציג מרכיבים טיפוליים בעלי חשיבות מודגשת, שמקובל להמליץ על שילובם בהתערבויות המכוונות לשינויים התנהגותיים בתחומי הבריאות.