ההתמודדות הנפשית בפגיעות עור

ד"ר דליה גלבוע, פסיכולוגית קלינית ורפואית בכירה
בהרצאה תובהר משמעות העור במהלך התפתחותו של האדם ובחייו הבוגרים, וזאת על מנת להתמודד  עם השאלה: כיצד ניתן לעזור למי שנפגע בעורו.
יושם דגש על תפקיד העור מן ההיבט הפסיכולוגי, בעיקר מכיוון שהעור הוא המעטפת  המלכדת והשומרת על האדם, המאפשרת הכרת עצמנו ומציבה  גבולות בינינו לבין העצמים בסביבה.
כמו כן, יידונו קשיים רגשיים- נפשיים בעת הפגיעה בעור, במיוחד על רקע של חוזקו של הדימוי הגופני או ה-skin ego  של הנפגע.
ההרצאה תתייחס למשתנים אשר הינם בעלי השפעה מכרעת על עוצמת הפגיעה הנפשית והיכולת להתמודד עימה, כגון: מקום הפגיעה בגוף והיקפה, תכונות אישיותו של האדם, התייחסות הסביבה למצבו ועוד.
כדוגמא לטיפול הנפשי בנפגעי עור, יובאו נפגעי כוויות בעת אשפוזם. יושם דגש על הכרת תגובותיהם הנפשיות בשלבי האשפוז השונים והדרך על פיה ניתן לבנות מודל טיפולי רב- מקצועי, שמטרתו להביא להתמודדות ושיקום תקין.