האדם הפעיל מול הספורטאי המקצוען – אספקטים ושיקולים בתזונת ספורט

פז שוסטר – דיאטן קליני R.D , מתמחה בתזונת ספורט

על מנת להבדיל בין הדרישות התזונתיות אצל אדם פעיל מול ספורטאי מקצוען נדרש ראשית לענות על השאלה, "מיהו ספורטאי?"

באופן מפתיע הספרות המדעית והמקצועית במדעי התזונה ובמדעי הספורט אינה מספקת תשובה לשאלה זו. קרי, אין בנמצא דפי עמדה, מחקר בודד או מאמר מדעי מבוסס, הסוקרים ומתווים קווים משותפים העונים להגדרת ה"ספורטאי".

התשובה המתבקשת (והנפוצה) היא שאין הגדרה כזו, שכן אנו התזונאים מתאימים תפריט אישי לכל אדם בהתאם לפעילותו, מצב בריאותו, מטרותיו וכיו"ב.

אך האמנם? האם אין בנמצא כלל קווים משותפים שיבדילו בין דרישות תזונתיות אצל ספורטאים לעומת אלו של האדם הפעיל?

שאלת סקר שהפניתי לאנשי מקצוע בכירים בתחום העלתה שני דברים מרכזיים:

הראשון– כפי שצפוי, אין אחדות דעים לגבי השאלה "מיהו ספורטאי".

השני– הועלו לא מעט גורמים, איש איש על פי דעתו ונסיונו, בעלי משמעות פיזיולוגית ומטבולית שעשויים לכוון לתשובה אפשרית. ביניהם:

מהו סוג הפעילות? מהי תדירות האימון? מהו נפח האימון ועצימותו? מהי כמות האנרגיה המושקעת באימון? מהו אחוז העבודה מצריכת החמצן המקסימלית (VO2max)? קיומה (או לא) של תכנית פעולה וסרגל מאמצים וכדומה.

בהרצאה אנסה לצמצם את הגורמים לכדי שאלה משולבת אחת, שהתשובה עליה תוכל לספק הכוונה לכלל הדרישות התזונתיות.

השאלה היא: מהו משך ההתאוששות בין אימון לאימון? ומהי ההוצאה הקלורית בגין הפעילות הגופנית הנתונה?