ביטחון תזונתי היבטים גלובאליים: עבר, הווה ועתיד

פרופ' מיכה הופ – אפידמיולוג, אוניברסיטת תל אביב

בטחון תזונתי הוא מונח חדש יחסית, שנטבע לפני ארבעים שנה בוועידת המזון העולמית הראשונה של האו"ם, שהבטיחה להדביר רעב, וכינסה כל התחומים שעוסקים במזון ותזונה לדיון תחת קורת גג אחת.

המטרה המקווה עוד לא הושגה, ויש הטוענים שהיעד הולך ומתרחק;  אבל "רב-השיח" שהתפתח בין תחומים וארגונים אפשר לראשונה גיבוש תמונה רב מימדית שלמה של תזונת האדם על שלביה, מרכיביה והיבטיה.

התמונה והמודלים שנגזרים ממנה קושרים בין חקלאות וטכנולוגיה לבין תזונה ובריאות  ומשרטטים את הקשר ביניהם על רקע של חברה, תרבות ופוליטיקה. השילוב בין מזון ותזונה מאפשר זיהוי גורמים שמעצבים בטחון תזונתי וגם של נתיבים שמובילים לכשל תזונתי;  ובעניין זה מחטיא הביטוי העברי "בטחון-תזונתי" את משמעות המונח המקורי Food and Nutrition Security שהקפיד לחבר בין המושגים.

בראיה רחבה "בטחון תזונתי" הוא תחנה סופית של תהליך שמתחיל ביצור מזון בסיסי וכולל זמינות, נגישות, יציבות והתקבלות מזון. המונח מערב תחומים וארגונים שקשורים בכל אחד מהשלבים וכך מאפשר לראשונה, איסוף נתונים מסודר על אוכלוסיות בסיכון ועל היארעות והמצאות בעיות תזונה. הנתונים המצטברים לאורך זמן מאפשרים בניית "אטלס" בטחון תזונתי עולמי.

בנוסף, מאפשר שיתוף הפעולה שהתפתח בין ארגוני חקלאות ובריאות ניתוח של תכניות התערבות תזונתית ואבחון הצלחות וכשלים באוכלוסיות בסיכון. ההבטחה למגר את הרעב העולמי תוך עשר שנים מתגלה בניתוח זה כיעד תמים ולא מציאותי שלא הושג ואף נדחק לאחור.

היריעה הרחבה מאפשרת היום הדמיה וחיזוי של תרחישי בטחון תזונתי, מהם אפשר לתכנן ולבקר מראש את הביטחון התזונתי באוכלוסיות יעד. כך מתמודדים מוסדות רב-לאומיים באבטחת תזונה לעולם בן תשעה ביליון תושבים, בתנאים של דלדול מקורות מים, זיהום גדל,

אובדן יערות, מידבור של אזורי שוליים,  ובשנים האחרונות איום מתממש של שינוי אקלים ועליית מפלס האוקיינוסים.

ברמה הפרטנית מאפשרת הגישה הבין דיסציפלינארית ניתוח והתערבות מערכתית לקידום בטחון תזונתי של קהילות ומשפחות בסיכון, כמו אוכלוסיות חולי איידס, קהילות באזורי מלאריה, או התמוטטות תזונתית בקהילות שנפגעות מהתפרצות מגפות כמו כולרה בהאיטי או אבולה במערב אפריקה.