אנורקסיה נרבוזה-מנבאים לתוצאות

דר' מיכל יעקובוביץ'-גוון, האוניברסיטה העברית, ירושלים
והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי שניידר

מחקרים רבים בתחום הפרעות האכילה ניסו למצוא משתנים מנבאים להחלמה\ אי החלמה. קיימת שונות רבה בתוצאות המחקרים השונים הנובעת,בין השאר, מהשונות הגדולה בהגדרות ההחלמה.
מחקרים מעטים יצרו מודלים לניבוי תוצאות מחלת האנורקסיה נרבוזה, כאשר קיים קושי מתודולוגי להשוות ביניהם ולהגיע למסקנות כוללניות, עקב השונות הרבה בין המשתנים הנבדקים, הקריטריונים להחלמה או אי החלמה, מספר שנות המעקב אחר החולות והשיטות הסטטיסטיות בהן השתמשו לקבלת המודלים.
מנבאים מובהקים לאי החלמה מאנורקסיה נרבוזה אשר התקבלו מהמודלים השונים, כוללים את המשתנים הבאים:
1. משתנים קליניים: BMI) Body Mass Index) נמוך יותר בזמן האשפוז הראשון, עלייה קטנה יותר במשקל במהלך האשפוז הראשון, אנורקסיה נרבוזה מסוג Binge eating/purging, דחף לפעילות גופנית כפייתית בזמן השחרור מהאשפוז הראשון וחומרה גבוהה יותר של סימפטומים פסיכולוגיים.
2. משתנים סב-קליניים: היסטוריה של יחסים חברתיים בעייתיים, היסטוריה של צמחונות, חרדה תכונתית וניצול מיני בעבר.
3. משתנים הקשורים בטיפול באנורקסיה נרבוזה: זמן מחלה ארוך יותר לפני האשפוז הראשון, דחיית הטיפול או נשירה מוקדמת מהטיפול, מספר גבוה יותר של אשפוזים ומשך זמן ארוך יותר של טיפול אמבולטורי באנורקסיה נרבוזה לאחר האשפוז הראשון.
מסקירה של המחקרים אשר יצרו מודלים לניבוי תוצאות אנורקסיה נרבוזה ניתן ללמוד על המורכבות הרבה של המחלה, ומכאן, המורכבות הרבה ביצירת מודלים לניבוי המהלך של הפרעת אכילה זו. יצירת מודל בעל יכולת ניבוי גבוהה יכולה להיות בעלת ערך רב בייעול אסטרטגיות הטיפול. מכאן עולה הצורך במחקרים נוספים, אשר יתבססו על תוצאות מחקרים קודמים אשר חיפשו משתנים המנבאים את תוצאות האנורקסיה נרבוזה וינסו ליצור מודלים בעלי יכולת ניבוי טובה.